Den gamle biograf

I 1981 stoppede ejeren af Kino, biografen i Mariager, med at vise film. Kundekredsen var efterhånden blevet alt for lille.

Ejeren havde derfor forskellige planer med biografbygningens videre anvendelse: spillehal, diskotek og lignende. Ingen af planerne opnåede dog kommunal tilslutning, hvorfor der til slut blev indsendt ansøgning om at indrette bygningen til otte ejerlejligheder.

Lokalplanen for området blev derefter fremlagt til offentlig høring, hvilket affødte så mange protester fra museet og fredningsstyrelsen, at afgørelsen blev stillet i bero. Hovedargumenterne mod planen var selvfølgelig, at museumsgården ville blive til en stor parkeringsplads.

Inden den endelige afgørelse havde museet imidlertid købt Biografen og Havehuset (i dag Genbrugsen). En del af pengene blev lånt af Fredningsstyrelsen, mens resten var private lån.

Museet stod altså med en stor gæld og en stor faldefærdig biografsal, bygget i 1947 og med 216 pladser. Hvad skulle den nu anvendes til?

Museets arkitekt udviklede en plan om, at biblioteket flyttede fra den knebne plads i den gamle Tekniske Skole til biografen, mens Lokalhistorisk Arkiv skulle flytte ind i Genbrugsen. De flotte tegninger med bibliotek og læsestue i lejligheden blev forelagt Byrådet, som overhovedet ikke var interesseret i planen.

Allerede inden biografen var nedlagt, havde en aktiv filmklub arrangeret biografforestillinger for børn. Klubbens bestyrelse så muligheder i den tomme biografsal og startede et kæmpeprojekt med istandsættelse af salen, mens museets bestyrelse ombyggede forhallen, toiletter og køkkenfaciliteter.

I 1987 stod det hele så færdigt, og byen fik det kulturcenter (forsamlingshus), som mange havde drømt om.

Vores sponsorer