Persondatapolitik for Den Gamle Biograf (DGB)

DGB er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller lejer gør brug af DGB, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved DGB’s behandling af dine personoplysninger. DGB behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til DGB deles med bestyrelsen for DGB.

1. Hvornår indsamler og anvender DGB dine personoplysninger

DGB indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  1. Når du indmelder dig som medlem af DGB.
  2. Når du booker DGB til arrangementer.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig. I denne forbindelse indsamler DGB alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til DGB.

2. Hvornår videregiver (Foreningens navn) dine personoplysninger

DGB kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

a. leverandører DGB samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller dit brug af DGB for eksempel leverandører af services, tjenester og support.

b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af DGB. eller

c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos DGB.

3. Hvordan beskytter DGB dine personoplysninger

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og DGB kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå DGB’s sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som DGB behandler om dig, kan du rette henvendelse til formand@dengamlebiograf.dk

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger DGB behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode DGB om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab eller leje af DGB er betinget af, at du afgiver de påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem eller oprette en lejeaftale samt administrere dit medlemskab og/eller leje. Du kan anmode om, at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan DGB ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer DGB dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos DGB gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af DGB), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig forening og databehandler  af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når DGB ændrer denne persondatapolitik

DGB opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at DGB løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver DGB dig besked via vores hjemmeside. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte DGB på formand@dengamlebiograf.dk.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:
formand@dengamlebiograf.dk.

Vores sponsorer